В памет на проф. Ярослав Тагамлицки 
Bulgarian   Deutsch   English   Russian
НЕГОВИЯТ ГЛАС –

запис от лекции
и музикални
изследвания
(меню
"Неговият глас")
ДИСЕРТАЦИИ

Дисертации
на аспирантите му
(меню
"Неговата школа")
ДИПЛОМАНТИ

Негови дипломанти
и дипломните им
работи
(меню
"Неговата школа")
Лекциите на Тагамлицки по Анализ
(диференциално и интегрално смятане)


"Аз живея заради и с лекциите. Ако ми ги отнемат, ще умра!" ЯТ

Съдържание
Учебниците на Тагамлицки
Един час по диференциално и интегрално смятане (10 май 1954)
Записки на лекции по Анализ (1974-1976)
Конспектите за изпитите по Анализ 1 и 2
Изпитът по Анализ 1 през юни, 1969 г.


Учебниците на Тагамлицки
Учебниците на проф. Тагамлицки по диференциално и интегрално смятане претърпяха няколко издание докато той беше жив, използват се и днес, но неговите студенти от седемдесетте години знаят, че неговият търсещ дух често е излизал извън рамките на тези издания, като понякога доста се е отдалечавал от тях. Поради това смятаме, че по-добра представа за неговите лекции от последните години, които свидетелствуват докъде са го довели неговите постоянни търсения, дават истинските лекции, а не учебниците.

Диференциално смятане (5 изд. 1971 г.)
1. Сканиран растерен PDF, 2. PDF от векторни изображения
Интегрално смятане (6 изд., 1978 г.)
1. Сканиран растерен PDF, 2. PDF от векторни изображения

Един час по диференциално и интегрално смятане (10 май 1954)
В аудиторията влиза професор Тагамлицки. Поздравява ни с дълбок поклон, той винаги е много любезен, въпреки че ние не сме такива. Др. професор е човек на средна възраст, косата му твърде рано го е напуснала. Главата му е гола, като не се смята венеца от коси. Под носа му се мъдрят тънки мустачки, а малките живи очи пускат искри, обикалят аудиторията, спират се на някои по-дълго и приковават обекта неподвижно, ръкавите на бялата престилка, както винаги са разкопчани. Малко тънък, но уверен глас нарушава мълчанието.

"Драги студенти, дължа да ви съобщя печалния факт" – настъпва дълбока, напрегната тишина, – "че насрочената сбирка за четене на доклада върху неявни функции се отложи."

Пауза...

"Аз, драги студенти, от дълги години преподавам на студенти и знам, че не всички са любознателни, но от една аудитория от 200 души, каквато е вашата, сигурно има поне 6-7 души, които истински се интересуват от науката. На сбирката обаче беше дошъл един студент и двама колебаещи се не от вашия курс." – въздъхва и продължава съвсем сериозно.

"Разбира се, че за това има причини, сбирката беше насрочена в събота вечер, когато студентите си правят срещи." Радостен смях огласява залата. Професор Тагамлицки се смее под мустак и невъзмутимо продължава.

"Научихме също, че в събота имало и мач, и о-о, драги студенти, при такива силни конкуренти ние не издържахме. Единодушно решихме да се отложи сбирката."

Наново весел смях залива аудиторията.

"Драги студенти, следващата сбирка върху неявни функции е насрочена за четвъртък." – изкашля се – "А сега да продължим нашата работа." – гласът става делови. – "Ще изведем една интересна формула за интегриране от Лайбниц."

***

През дългата си учителска практика много пъти прилагах тънките остроумия на проф. Тагамлицки и винаги успявах да въдворя радостен и осъзнат ред и дисциплина в учебния час.

Виктория Антонова-Димова, гимназиален учител по математика, студентка на Тагамлицки.

Записки по лекциите на Тагамлицки по класически анализ
Предлагаме на вашето внимание ръкописи на подробни записки* на лекциите от курса на Тагамлицки по класически анализ, изнесени в Математическия факултет на Софийския университет през периода 1974-1976. Цикълът на лекциите се състои от 5 тетрадки.

Лекции по анализ. Тетрадка 1
Лекции по анализ. Тетрадка 2
Лекции по анализ. Тетрадка 3
Лекции по анализ. Тетрадка 4
Лекции по анализ. Тетрадка 5

Конспектите на изпитите по Анализ 1 и 2
По-долу са приложени конспектите за изпитите по:

Анализ 1 (1974-75):
Конспект за изпита по "Анализ 1" (1974-75)

Анализ 2 (1975-76):
Конспект за изпита по "Анализ 2" (1975-76)

* Записките и конспектите са на тогавашния студент на Тагамлицки Георги Тенев Георгиев от Ямбол, днес учител по математика в математическата гимназия в Ямбол.

Изпитът по Анализ 1 през юни, 1969 г.
"Явявах се за първи път на такъв сериозен изпит като ДИС 1. Бях се подготвил добре, бях изкарал с добра оценка писмената част на изпита и се явявах на теоретичната част.

Проф. Тагамлицки пускаше да влизат по шест човека като въпросите се развиваха направо на черната дъска. В стаята имаше 3 черни дъски и всеки "получаваше" по половин черна дъска. Разработваше първият въпрос – професорът разглеждаше написаното, задаваше въпроси и като приключеше си отбелязваше в лист нещо по отговора на студента. След това можеше да се изтрие написаното и студентът развиваше втория въпрос от изпитния билет. Та за тази цел още с влизането проф. Тагамлицки бе казал всеки да си напише лист с името и да му го даде след изтегляне на билета с изпитните въпроси. Може би от горещините, може би ми е паднало кръвното, но аз чух не лист с името, а че трябва да се предаде на професора лист със снимка!

Понеже не носех такава отивам при проф. Тагамлицки и казвам – "Проф. Тагамлицки, аз не знаех че трябва да нося и снимка и нямам такава у себе си!"

Той ме погледна учудено за миг, после се усмихна широко и каза – "Драги колега, как, вие искате да ми подарите снимка?! – Няма нужда, няма нужда!". Останалите колеги – студенти и асистентът в стаята едва сдържаха смеха си! За моя радост изпитът мина много добре и след втората част и след третата, която включваше намиране на производна, решаване на неопределен интеграл и проверка за сходимост на ред по някой от критериите и се провеждаше след задължителна разходка навън от стаята и препоръка от професора да се закуси, ако не си закусвал до момента."

Танчо Русев, студент на Тагамлицки, випуск 1968-1973, "Изследване на операциите"

Copyright (c) Ад Хок 2008-2015 (www.adhoc-bg.com). Всички права запазени. Последно обновяване: Tue Mar 8 2016 at 7:15:06pm.