В памет на проф. Ярослав Тагамлицки 
Bulgarian   Deutsch   English   Russian
НЕГОВИЯТ ГЛАС –

запис от лекции
и музикални
изследвания
(меню
"Неговият глас")
ДИСЕРТАЦИИ

Дисертации
на аспирантите му
(меню
"Неговата школа")
ДИПЛОМАНТИ

Негови дипломанти
и дипломните им
работи
(меню
"Неговата школа")

Интернетски източници за Тагамлицки

За желаещите самостоятелно да издирват източници за Тагамлицки в Интернет прилагаме кратка справка за различните известни ни транскрипции на името "Тагамлицки" на латиница. Трaнскрипциите са подредени в низходящ ред по честота* на срещане в достъпните ни към днешна дата трудове на Тагамлицки (по-точно в тези от тях, които са на западен език или имат резюме на западен език) и в Интернет:
  • Tagamlitzki
  • Tagamlizki
  • Tagamlizky
  • Tagamlicki
  • Tagamlitski
Фамилията се среща изключително рядко, така че е по-добре при търсене да не се посочва и малко име, което по известните ни източници може да бъде Yaroslav, Jaroslaw или Jaroslav.

Преобладаващото използване на първата от тези транскрипции в достъпните ни трудове на Тагамлицки (над 50 %) определи и нашия избор за име на този сайт.

* Справката и честотният анализ са изготвени от проф. Димитър Скордев.

Copyright (c) Ад Хок 2008-2015 (www.adhoc-bg.com). Всички права запазени. Последно обновяване: Tue Dec 1 2015 at 1:51:56am.