В памет на проф. Ярослав Тагамлицки 
Bulgarian   Deutsch   English   Russian
НЕГОВИЯТ ГЛАС –

запис от лекции
и музикални
изследвания
(меню
"Неговият глас")
ДИСЕРТАЦИИ

Дисертации
на аспирантите му
(меню
"Неговата школа")
ДИПЛОМАНТИ

Негови дипломанти
и дипломните им
работи
(меню
"Неговата школа")
Звания и отличия

В настоящия раздел са показани наградите и отличията получени от проф. Тагамлицки приживе.

Съдържание
Грамота за Димитровска награда II степен
(подписана от Вълко Червенков – 1952 г.)

Изборът на Тагамлицки за професор (1954 г.)
Втората “приравнителна” докторска степен на проф. Тагамлицки (1958 г.)
Грамота за избора на проф. Тагамлицки за член-кореспондент на БАН (издадена 1980 г.)
Сертификат на Тагамлицки за включването му в International Book of Honour (1 изд.) на American Biographical Institute "за изключителни постижения".
Включването на биографични данни за Тагамлицки в Who'sWho in the World (Кой кой е в света – 7 изд.)
Заслужил деятел на науката
(подписано от Т. Живков – 1982 г.)

Ордени, медали и отличия


Грамота за Димитровска награда II степен
(подписана от Вълко Червенков – 1952 г.)
Изборът на Тагалицки за професор (1954 г.)
Втората “приравнителна” докторска степен на проф. Тагамлицки (1958 г.)
Грамота за избора на проф. Тагамлицки за член-кореспондент на БАН (издадена 1980 г.)
Сертификат на Тагамлицки за включването му в International Book of Honour (1 изд.) на American Biographical Institute "за изключителни постижения".
Включването на биографични данни за Тагамлицки в Who'sWho in the World (Кой кой е в света – 7 изд.)
Заслужил деятел на науката
(подписано от Т. Живков – 1982 г.)
Ордени, медали и отличияCopyright (c) Ад Хок 2008-2015 (www.adhoc-bg.com). Всички права запазени. Последно обновяване: Tue Dec 1 2015 at 2:00:20am.